Prietok čerpadla

Nenechajte sa zaskočiť. Keď chcete prečerpať vodu z bodu A do bodu B, pozrite si maximálny prietok vášho čerpadla. Tento údaj určuje, koľko vody dokážete za minútu prečerpať.

Vyberte si správnu kapacitu

Prietok je premenlivá charakteristika. Čím vyššie musí čerpadlo vytláčať vodu, tým nižší je jej prietok – a každé z našich čerpadiel má iný výkon. Ak poznáte maximálnu výšku, do ktorej budete prečerpávať vodu, pozrite si toto prevýšenie na grafoch nižšie a nájdite hodnotu prietoku jednotlivých čerpadiel.

Graf znázorňujúci vzťah prietoku a výšky.

Krivky výkonu pre ľahké a vysokotlakové čerpadlá

Os „A“ znázorňuje hodnotu prietoku v litroch za minútu (l/min) a os „B“ výšku v metroch (m).

Graf znázorňujúci vzťah prietoku v litroch a výšky.

Krivky výkonu pre ostatné modely čerpadiel

Os „A“ znázorňuje hodnotu prietoku v litroch za minútu (l/min) a os „B“ výšku v metroch (m).